Przejdź do treści

Gospodarka magazynowa

Focus Print® posiada moduł magazynu, który zapewnia pełną kontrolę nad wykorzystywanymi w organizacji materiałami eksploatacyjnymi. Moduł magazynu zapewnia obsługę procesu wymiany materiałów przez zdefiniowanych użytkowników systemu. Prawa do zapisywania tych informacji w systemie definiuje się administracyjnie.

Proces wymiany materiałów jest zdefiniowany w sposób stały w systemie i składa się z następujących etapów:

  • złożenie zapotrzebowania
  • tworzenie zamówienia
  • wprowadzanie zrealizowanego zamówienia
  • wydanie materiału
  • przekazanie materiału do utylizacji

Zapotrzebowania definiowane są przez bezpośrednich użytkowników druku w celu zebrania informacji o kończącym się tonerze w danym urządzeniu. Zebrane w ten sposób zapotrzebowania zamieniane są przez uprawnione osoby w Zamówienie, które następnie przesyłane jest do Dostawcy materiałów eksploatacyjnych.

Kolejnym krokiem jest odbiór zamówionych materiałów i zapisanie tego faktu w systemie. Wprowadzenie zrealizowanego zamówienia odnotowuje fakt pojawienia się na magazynie zamówionego towaru. Następnie materiał zostaje wydany osobie zamawiającej. Zużyte materiały są przekazywane do utylizacji. Fakt ten również zostaje odnotowany w systemie.