Przejdź do treści

Optymalizacja środowiska druku

Focus Print® umożliwia przeprowadzenie wirtualnych procesów optymalizacji środowiska druku. W module optymalizacyjnym prezentowane są wszystkie istotne informacje pozwalające przenosić wolumen druku z urządzeń o bardzo dużym koszcie eksploatacji na urządzenia o mniejszym czy np. zamieniać je miejscami lub dodawać nowe urządzenia. Po wykonaniu wszystkich czynności optymalizacyjnych możemy w czasie rzeczywistym obserwować efekty swoich działań, sprawdzać czy modyfikacje w naszym środowisku druku spowodują oczekiwany efekt: np. oszczędności oraz efektywniejsze wykorzystanie posiadanych urządzeń. Symulacja ta pomoże w podjęciu decyzji o zakupie nowego, optymalnego urządzenia lub grupy urządzeń.

Optymalizację możemy wykonywać samodzielnie w określonych odstępach czasu np. co 3 miesiące, sprawdzając czy środowisko podlegające ciągłej modyfikacji jest nadal optymalnie wykorzystywane i czy po zakupie np. dodatkowego urządzenia lub grupy urządzeń jest/są one optymalnie wykorzystywane wg zaleceń producenta i czy nie są przeciążone lub niedociążone.

Część wolumenu może być przekazany na inną drukarkę, część użytkowników może być przekierowanych na inne urządzenie, część dostępnych funkcjonalności np. kolor może być odebrany. Wszystkie te działania można wykonać w prosty i szybki sposób, a ich celem ma być pozyskanie oszczędności i optymalnego wykorzystania urządzeń.