Przejdź do treści

Moduł LITE

Kategoria:

MODUŁ MONITORINGU:

Moduł umożliwiający klasyfikowanie wydruków na urządzenia i użytkowników, przyporządkowywanie do struktur architektonicznych i administracyjnych oraz tworzenie szkieletu rozliczania kosztów dla kont rozliczeniowych. Moduł umożliwia automatyczne rejestrowanie liczników urządzeń sieciowych z wykorzystaniem protokołu SNMP. Moduł zawiera wizualizacje rozmieszczenia urządzeń w strukturze architektonicznej. Moduł dostępny dla wszystkich wersji aplikacji.

MODUŁ RAPORTOWANIA:

Moduł umożliwiający przygotowanie raportów dla sklasyfikowanych kont rozliczeniowych – urządzeń, użytkowników, płaszczyzn struktur architektonicznych i administracyjnych. Moduł umożliwia przygotowanie szczegółowych bilingów użytkowników. Raporty są dostępne w wersji tabelarycznej i graficznej, istnieje możliwość eksportu raportu do pliku PDF, xls lub csv. Moduł dostępny dla wszystkich aplikacji.