Przejdź do treści

Regulamin

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania z witryny focusprint.pl, składania zamówień oraz realizacji płatności.

§ 1
Definicje użyte w Regulaminie

 1. Sprzedawca (Firma) – GALAXY Systemy Informatyczne, ul. Fabryczna 13/1, 65-410, Zielona Góra, NIP 929-185-78-84.
 2. Kupujący (Klient) -osoba składająca zamówienie u Sprzedawcy za pośrednictwem witryny focusprint.pl.
 3. Formularz – moduł znajdujący się na podstronie prezentującej moduły, serwer wydruków i serwis oprogramowania.
 4. Podstrona – strona prezentująca ofertę przedmiotu w witrynie focusprint.pl.
 5. Moduł, serwer wydruków, serwis oprogramowania – przedmiot prezentowany na podstronie focusprint.pl przez Sprzedającego.

§ 2
Dane firmy

 1. GALAXY Systemy Informatyczne, ul. Fabryczna 13/1, 65-410, Zielona Góra, NIP 929-185-78-84
 2. Adres do celów korespondencji: GALAXY Systemy Informatyczne, ul. Fabryczna 13/1, 65-410, Zielona Góra, e-mail: galaxy@galaxy.com.pl
 3. Konto firmowe: PKO BP 05 1020 5402 0000 0302 0023 4369

§ 3
Sprzedaż – zamówienie, płatność, dostawa

 1. Przedmioty prezentowane na Stronie można zamówić poprzez Formularz znajdujący się w każdej podstronie witryny.
 2. Zamówienie towaru możliwe jest wyłącznie po akceptacji Regulaminu.
 3. Przyjęcie zamówienia potwierdzane jest drogą mailową.
 4. Płatności są realizowane poprzez system płatności internetowych typu przelew bankowy oraz PayPal.
 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 6. Ceny podane są w netto i brutto w złotych polskich i są wiążące w chwili złożenia zamówienia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen modułów, serwera wydruków oraz serwisu oprogramowania zamieszczonych w ofercie.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji.
 9. Klient otrzymuje fakturę VAT.

§ 4
Odstąpienie od umowy, reklamacje

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.
 2. Aby odstąpić od umowy należy w ciągu 14 dni od zakupienia modułów, serwera wydruków, serwisu oprogramowania złożyć pisemne oświadczenie.
 3. Zwrot pieniędzy za zakupy następuje nie później niż do 14 dni od daty otrzymania pisemnego oświadczenia.
 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedającego towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 2 niniejszego Regulaminu.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawartej przez witrynę focusprint.pl.
 2. Regulamin jest powszechnie dostępny na stronie focusprint.pl.
 3. Regulamin obowiązuje od 01.06.2018r.
 4. Treść regulaminu może ulec zmianie bez uprzedzenia.
 5. Wszystkie sprawy nieuregulowane Regulaminem podlegają obowiązującym przepisom prawa polskiego.
 6. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie focusprint.pl bez pisemnej zgody.