Przejdź do treści

Serwer wydruku

Focus Print® realizuje funkcjonalność wydruku poufnego i podążającego. Rozwiązanie zapewnia pełną kontrolę nad urządzeniami i użytkownikami podłączonymi do systemu. Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie jest możliwe dopiero po uprzedniej autoryzacji na urządzeniu. W zależności od zastosowanych urządzeń wielofunkcyjnych, użytkownik po zalogowaniu się do urządzenia uruchomi na jego panelu indywidualny profil, dzięki któremu będzie mógł zarządzić swoimi pracami drukowania, wykonywać kopiowanie, skanowanie czy też faksowanie w zależności od nadanych mu uprawnień. Profil użytkownika będzie dostępny na każdym urządzeniu podłączonym do systemu. Da możliwość bardzo szerokiego zarządzania dokumentami oczekującymi na wydruk z poziomu panelu urządzenia, możliwe jest wydrukowanie dokumentu, skasowanie, ustawienie parametrów drukowanego dokumentu oraz tworzenie bazy wydruków ulubionych.

Focus Print® posiada również unikatową funkcjonalność – możliwość modyfikacji wszystkich parametrów wydruku na panelu urządzenia wielofunkcyjnego. Istnieje możliwość dokończenia dowolnej pracy na innym urządzeniu. Jest to szczególnie przydatne w momencie, gdy w trakcie odbierania drukowanego dokumentu z urządzenia nie będzie możliwy np. koniec papieru, tonera, awaria urządzenia. Po podejściu do innego dostępnego urządzenia, system umożliwi wydrukowanie swojego dokumentu od kolejnej strony, po której wydruk został przerwany.

Ważną cechą systemu jest fakt, że Focus Print® jest uniwersalnym rozwiązaniem wspierających różnych producentów urządzeń drukujących. W przypadku, gdy posiadane przez Klienta środowisko druku nie jest monogeniczne i mamy do czynienia z wieloma producentami urządzeń drukujących, panele tych urządzeń się diametralnie różnią. Z pomocą przychodzi Focus Print®, którego aplikacja instalowana na panelu urządzenia – tzw. agent wbudowany ma zbliżony lub prawie identyczny wygląd. Użytkownik intuicyjnie jest w stanie obsłużyć panel nawet w przypadku różnych producentów.