Przejdź do treści

System Focus Print®

graf

System zarządzania drukiem Focus Print® to zintegrowany system informatyczny umożliwiający:

 • kontrolę dostępu do urządzeń drukujących
 • wydruki na zarządzanych drukarkach zgodnie z ustalonymi regułami
 • monitorowanie zużycia materiałów eksploatacyjnych
 • zarządzanie dystrybucją materiałów
 • monitoring kosztów wydruków w rozbiciu na urządzenia oraz użytkowników

Dzięki integracji z urządzeniami wspieranych producentów, możliwe jest m.in. autoryzowanie dostępu do urządzeń za pomocą kart dostępowych, PINów oraz użytkowników i haseł, pozyskiwanie danych accountingowych o wykonywanych operacjach oraz obsługa mechanizmów skanowania.

Na urządzeniach wspierających obsługę aplikacji wbudowanych, system Focus Print® udostępnia dedykowane aplikacje panelowe, umożliwiające oprócz wyświetlania listy wydruków, modyfikację ich parametrów, obsługę wydruków ulubionych, dodawanie kart dostępowych przez użytkowników, czy generowanie nowych numerów PIN.

System Focus Print® został zaprojektowany i zbudowany z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych. Zarówno konsola administratora, jak i uproszczony panel zarządzania wydrukami dla użytkowników obsługiwane są za pomocą dowolnej najnowszej przeglądarki internetowej.

System wspiera obsługę wielojęzyczną. Aktualnie system poza językiem polskim, wspiera również język angielski. W krótkim czasie możemy dla Państwa przygotować dowolny, inny język.

System Focus Print® zapewnia:

 • monitorowanie wszystkich prac drukowania, kopiowania i skanowania – bilinguje użytkowników, grupy użytkowników, działy. Zlicza wydruki zarówno dla drukarek sieciowych jak i lokalnych
 • raportowanie z kreatorem raportów i schedulerem – posiada rozbudowany zakres raportowania oraz tworzenie własnych dedykowanych raportów. Moduł jest wyposażony w mechanizmy automatycznego generowania i dystrybucji raportów
 • optymalizacje i audytowanie – rewolucyjne na polskim i światowym rynku narzędzie zbudowane w celu pozyskiwania oszczędności. Umożliwia symulacje zmian sprzętowych systemu druku i kopiowania w całej organizacji, włącznie z wizualizacją pomieszczeń oraz miejscem rejestrowanych urządzeń
 • zarzadzanie drukiem – zarządza pracami użytkowników i wykorzystuje funkcjonalności urządzeń wielofunkcyjnych. Pozwala na budowanie reguł drukowania dla każdego użytkownika systemu. Zapewnia bezpieczeństwo i poufność w zakresie dokumentów drukowanych. Realizacja wydruku poufnego i podążającego odbywa się przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych na rynku form autoryzacji
 • zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi urządzeń – posiada rozbudowane narzędzie do nadzorowania pracy sieciowej urządzenia. System rejestruje stan urządzeń sieciowych oraz udostępnia alarmy związane z jego zmianą
 • wizualizację rozmieszczenia urządzeń w danej lokalizacji – umożliwia automatyczne zarządzenie parkiem maszynowym (drukarki, urządzenia MFP) w strukturze architektonicznej włącznie z wizualizacją pomieszczeń
 • zarządzanie gospodarką magazynową – umożliwia prowadzenie gospodarki magazynowej materiałów eksploatacyjnych oraz rejestrację wymian materiałów eksploatacyjnych przez użytkowników systemu wydruków