Przejdź do treści

Zgłoszenia serwisowe

Focus Print® zapewnia wsparcie w zakresie zgłoszeń serwisowych generowanych przez urządzenia sieciowe. Zgłaszanie dla wygody administratora odbywa się w jednej konsoli bez konieczności instalowania odrębnej aplikacji.

Moduł serwisowy rejestruje bieżącą informację na temat np.: kończącego się lub niskiego poziomu tonera lub papieru oraz innych materiałów eksploatacyjnych, awariach urządzenia, otwarciu pokrywy urządzenia, zacięciu się papieru i wielu innych zgłoszeń przekazywanych przez urządzenia sieciowe.

Ważnym elementem i przewagą nad innymi aplikacjami tego typu jest fakt, iż wszystkie informacje są agregowane w jednej rozbudowanej konsoli Focus Print® bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji zewnętrznych.

Focus Print® umożliwia:

  • zbieranie informacji po protokole SNMP lub po serwisach udostępnianych przez urządzenia
  • obsługę wszystkich producentów urządzeń sieciowych
  • pełną kontrola nad stanem pracy urządzeń sieciowych
  • rejestrację problemów dotyczących pracy urządzenia sieciowego
  • wysyłanie automatyczne alertów do wskazanych administratorów/li>