Przejdź do treści

Raportowanie

Focus Print® dysponuje rozbudowanym systemem raportowania danych. Umożliwia nie tylko tworzenie prostych raportów zawierających listy zrealizowanych wydruków, ale również tworzenie zaawansowanych mechanizmów agregujących statystyki ilościowe i kosztowe zrealizowanych wydruków, kopii, czy skanów.

W systemie raporty występują w dwóch sekcjach: „Kreator raportów” oraz „Wbudowane” standardowo w system. Kreator raportów umożliwia samodzielne zbudowanie dowolnego raportu z danych zebranych przez system oraz późniejsze ich wykorzystanie jako raporty standardowe. Raporty wbudowane to raporty dostarczane z systemem.

Niezależnie, na etapie wdrożenia i konfiguracji systemu służymy pomocą i doradztwem w przygotowaniu wymaganego raportu.

Zadania cykliczne

Jedną z ważniejszych funkcjonalności Focus Print® jest możliwość uruchamiania zadań cyklicznych w określonych przedziałach czasowych.

W systemie można zmieniać parametry czasowe dla następujących zadań:

  • sprawdzanie liczników SNMP dla drukarek zarządzanych
  • sprawdzanie konta email dla wydruku mobilnego
  • sprawdzanie statusów technicznych drukarek zarejestrowanych w systemie
  • zadanie techniczne ogólnej konserwacji systemu
  • interwał odpytywania konta Google Cloud Print w przypadku skonfigurowania systemu do współpracy z tym systemem
  • odnawianie limitów zasobów użytkowników i projektów – proces odnowienia wielkości limitów zużycia zasobów ustalonych dla projektów i użytkowników